fbpx
Skip links

Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego NC HVDC

W dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia
2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu
stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dalej: Rozporządzenie
2016/1447).
Treść dokumentu dostępna jest pod linkiem
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1447&qid=1474980617817&from=PL

Na podstawie art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1447 właściwi operatorzy systemów (rozumiani jako
operatorzy, do których systemów jest lub zostanie przyłączona dany system lub moduł parku energii
prądu stałego) oraz operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) zostali
zobowiązani do opracowania i przedłożenia do krajowych organów regulacyjnych wymogów
ogólnego stosowania dla przyłączania odbioru do sieci elektroenergetycznej.

PSE S.A. w dniu 4 lutego 2019 r. w odpowiedzi na Wezwanie przekazały Prezesowi URE wymogi
ogólnego stosowania (dalej: Wymogi) obejmujące wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu
2016/1447, do których opracowania zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 Prawa
Energetycznego. Treść tych wymogów po przeprowadzonym procesie konsultacji i udostępniona na
stronie internetowej PSE S.A. na potrzeby wykorzystania przez OSD, w celu przedłożenia wymogów
ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia 2016/1447 do zatwierdzenia przez Prezesa URE.
Prezes URE, decyzją znak DRE.WOSE.7128.384.4.2018.2019.ZJ, z dnia 20 marca 2019 r. zatwierdził
Zmienione Wymogi dla przyłączania systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów
parku energii z podłączeniem prądu stałego przedłożone przez PSE S.A.

Stosowanie wymogów określonych w Rozporządzeniu 2016/1447 oraz wymogów ogólnego
stosowania zatwierdzonych na jego podstawie (w tym w publikowanej decyzji) rozpoczyna się 28
września 2019 r. Od tego czasu wszystkie zdefiniowane w Rozporządzeniu 2016/1447 systemy
wysokiego napięcia prądu stałego oraz moduły parku energii z podłączeniem prądu stałego
przyłączane do KSE, a także systemy i moduły modyfikowane w takim stopniu, że umowa
przyłączeniowa musi być zmieniona, będą musiały spełniać nowe wymogi.

Stosowny komunikat PSE S.A. w powyższym zakresie wraz z aktualizacją wymagań dotyczących Kodeksu Sieci NC HVDC dostępny jest pod linkiem:
https://www.pse.pl/hvdc

Dokumenty do pobrania

Informacje
i obsługa klienta.

W czym możemy pomóc?

Porozmawiajmy.

Skontaktuj się z nami
Szanowny Użytkowniku

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci jak najlepsze korzystanie z serwisu. Dzieje się to poprzez zapisanie informacji na urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę.
Możesz ustawić swoje preferencje dotyczące stosowania plików cookies klikając w „PREFERENCJE”,. Swoje preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie. Pamiętaj, że zablokowanie niektórych plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z naszej strony. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookies są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszej strony, których ustawienie nie będzie możliwe.
Klikając w „AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE”, wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystaniu plików cookies uzyskasz, klikając „PREFERENCJE” lub „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.

Zapisano ustawienia!
Ustawienie preferencji cookies

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje preferencje plików cookie tutaj. Klikając w „AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE”, wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich plików cookies wykorzystywanych na tej stronie. Klikając w „ODRZUĆ WSZYSTKIE”, nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Aktywne zostaną tylko pliki cookies „niezbędne” umożliwiające funkcjonowanie strony, przez co niektóre funkcje na stronie mogą być niedostępne.


Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.

ODRZUĆ WSZYSTKIE
AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE
Polityka cookies