fbpx
Skip links

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.ce-operator.pl (dalej „Serwis”).
 2. Serwis prowadzony jest przez Clean Energy Operator sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-503), ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 o nadanym NIP: 8381877370 (dalej „Clean Energy Operator”).
 3. Z Serwisu może korzystać każda osoba fizyczna (dalej „Użytkownik”).
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu to koszty połączenia internetowego z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, których wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.
 5. Tekst Regulaminu dostępny jest w Serwisie. Użytkownicy mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz mogą go pobierać, utrwalić oraz sporządzać jego wydruk.
 6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących warunków technicznych:
 1. posiadanie urządzenia z minimalną rozdzielczością ekranu o szerokości 360px zapewniającego dostęp do sieci Internet o przepustowości łącza co najmniej 1Mb/s
 2. korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www:
  – Mozilla Firefox w wersji 72 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
  – Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub
  – Google Chrome w wersji 77 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
  – Opera w wersji 67 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
  – Safari w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies,
 3. korzystanie z jednego z poniższych systemów operacyjnych na urządzeniach mobilnych, jeżeli użytkownik korzysta z serwisu za pomocą urządzenia mobilnego: iOS, Android.
 1. W ramach Serwisu Clean Energy Operator świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344) (dalej „Usługi”) polegające na:
 1. udostępnianiu i wyświetlaniu na indywidualne żądania Użytkownika treści oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie;
 2. umożliwienia kontaktu poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu;
 3. umożliwienia wyrażenia chęci wydzierżawienia działki za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie.
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług.
 2. Umowa o świadczenie Usług wygasa z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 4. Treści i materiały umieszczone w Serwisie stanowią własność Clean Energy Operator lub innych osób bądź podmiotów prawnych i są chronione prawem własności intelektualnej, a także innymi przepisami prawa polskiego. Użytkownicy mają prawo przeglądać Serwis oraz drukować lub zapisywać pliki z treściami i materiałami zamieszczonymi w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Clean Energy Operator lub inny uprawniony podmiot.
 5. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne umieszczone w Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 286), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu można zgłaszać poprzez przesłanie e-maila na adres: kontakt@ce-operator.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O decyzji w przedmiocie reklamacji Clean Energy Operator poinformuje składającego reklamację Użytkownika w taki sam sposób, w jaki wysłał on reklamację.
 7. Clean Energy Operator może za pośrednictwem Serwisu zbierać dane osobowe Użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności i procedur ochrony danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 8. Clean Energy Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. W przypadku zmiany Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Regulaminu.
Szanowny Użytkowniku

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić Ci jak najlepsze korzystanie z serwisu. Dzieje się to poprzez zapisanie informacji na urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę.
Możesz ustawić swoje preferencje dotyczące stosowania plików cookies klikając w „PREFERENCJE”,. Swoje preferencje możesz zmienić w dowolnym momencie. Pamiętaj, że zablokowanie niektórych plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z naszej strony. Niektóre ze stosowanych przez nas plików cookies są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszej strony, których ustawienie nie będzie możliwe.
Klikając w „AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE”, wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wykorzystaniu plików cookies uzyskasz, klikając „PREFERENCJE” lub „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.

Zapisano ustawienia!
Ustawienie preferencji cookies

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje preferencje plików cookie tutaj. Klikając w „AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE”, wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich plików cookies wykorzystywanych na tej stronie. Klikając w „ODRZUĆ WSZYSTKIE”, nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu. Aktywne zostaną tylko pliki cookies „niezbędne” umożliwiające funkcjonowanie strony, przez co niektóre funkcje na stronie mogą być niedostępne.


Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.

ODRZUĆ WSZYSTKIE
AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE
Polityka cookies